Privacy verklaring

Sps Schols Project Service gevestigd en kantoorhoudende te Dokkum (9101 HM ) aan de Eiberstraat 1, hierna te noemen “Sps Schols Project Service” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Sps Schols Project Service verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Sps Schols Project Service u over de manier waarop Sps Schols Project Service uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Sps Schols Project Service worden aangeboden op www.scholsprojectservice.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Sps Schols Project Service gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke websiteervaring te bieden. Sps Schols Project Service past wat u op www.scholsprojectservice.nl ziet aan op uw interesses. Sps Schols Project Service gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Sps Schols Project Service geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Sps Schols Project Service voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Sps Schols Project Service een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Sps Schols Project Service op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Sps Schols Project Service maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Sps Schols Project Service ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@scholsprojectservice.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Sps Schols Project Service tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.scholsprojectservice.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.
 2. Google Analytics:Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers de website heeft. Om ervoor te zorgen dat het geen persoonlijke gegevens verwerkt is er het volgende gedaan:
 1. Een verwerkersovereenkomst getekend met Google.
 2. Het IP-adres is geanonimiseerd.
 3. Gegevens worden niet met Google gedeeld.
 4. Gegevens voor advertentiedoeleinden worden niet met Google gedeeld.
 5. De User ID is uitgeschakeld zodat het gedrag per gebruiker op verschillende apparaten nietkan worden gevolgd.
 6. De bezoeker wordt middel deze privacyverklaring geïnformeerd.
 7. De bewaarperiode van de gegevens van Google Analytics is ingesteld op 26 maanden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Sps Schols Project Service

 1. Sps Schols Project Service heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Sps Schols Project Service verwerkt ten behoeve van www.scholsprojectservice.nl. Sps Schols Project Service accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Sps Schols Project Service bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.scholsprojectservice.nl, tenzij Sps Schols Project Service op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Sps Schols Project Service behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.scholsprojectservice.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.scholsprojectservice.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.scholsprojectservice.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 29-08-2018.